Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Russian (CIS)

PCC na świecie

Reklama
Reklama
Reklama
Polityka jakości

„WYBRALIŚMY JAKOŚĆ, CZYSTOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO”

„KOSMET-ROKITA” Sp. z o.o. jest producentem płynnych środków do utrzymania czystości w gospodarstwie domowym, profesjonalnych środków do utrzymania czystości dla przemysłu spożywczego i firm sprzątających, środków do pielęgnacji ciała oraz płynów eksploatacyjnych. Ustanowiony, udokumentowany, wdrożony i doskonalony zintegrowany system jakości i środowiska zgodny z międzynarodowym standardem ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 gwarantuje, że nasze wyroby spełniają kryteria wymagane przez naszych Klientów. Jakość naszych działań i wyrobów jest systematycznie podnoszona poprzez monitorowanie i doskonalenie kluczowych procesów w firmie.

W realizowaniu polityki jakość, środowiska oraz bezpieczeństwa i legalności wyrobów celem naszym jest:

 • Umocnienie wizerunku firmy jako wiarygodnego partnera handlowego.
 • Terminowe dostarczanie wyrobów o stabilnej jakości spełniających wymagania Klientów w szczególności w zakresie legalności i bezpieczeństwa.
 • Rozszerzanie gamy wyrobów i poprawa atrakcyjności rynkowej naszej oferty.
 • Zrozumienie i przewidywanie oczekiwań naszych Klientów.
 • Optymalizacja kluczowych procesów.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 • Systematyczną analizę rynku, sprzedaży, potrzeb Klientów oraz ocenę poziomu ich spełnienia.
 • Stałą kontrolę parametrów jakościowych wyrobów.
 • Podnoszenie kwalifikacji i świadomości jakościowej i środowiskowej pracowników.
 • Rozwój infrastruktury i środowiska pracy oraz stosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych.
 • Dbałość o ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy poprzez uczestnictwo w programie „Odpowiedzialność i Troska”.
 • Dbałość o czystość i higienę poprzez wdrożenie wymagań normy BRC-Global Standard – Consumer Products.
 • Pełne zaangażowanie najwyższego kierownictwa w realizację ustalonych celów jakościowych i środowiskowych.

W naszych działaniach zobowiązujemy się do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, zapobiegania zanieczyszczeniom, pozostawania w zgodzie z odpowiednim ustawodawstwem, przepisami prawnymi i innymi wymaganiami dotyczącymi środowiska. Ponadto deklarujemy ciągłą poprawę efektów działalności środowiskowej i podejmowanie stosownych działań doskonalących w obszarach:

 • jakości i ilości wytwarzanych ścieków,

oraz monitorowanie:

 • zużycie energii,
 • zużycia wody pitnej i przemysłowej,
 • wytwarzania odpadów,
 • emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Jako Prezes firmy „KOSMET-ROKITA” deklaruję, że kierownictwo jak i wszyscy pracownicy znają i stosują niniejszą politykę jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i legalności wyrobu a jej aktualność potwierdzana jest okresowo na Przeglądach Zarządzania.

Prezes Zarządu
Marcin Markiewicz
25.05.2012

Polityka Jakości 2014